etnikongmonghe:

Manigong panimula, Simula sa maingay na pista ng mga dambuhalang kulisap. Nakakabingi ang tingin ng mga dumalong insekto, mula  simula hanggang sa dulo. Pagapang na ginagambala bawat tradisyon sa mulat na kalakhan.
At sa kasagsagan ng di maubos na boses, magigising ang patay na diwata at aninong maputla.
 Muling kikinang ang lipas na ala-ala

etnikongmonghe:

Manigong panimula,
Simula sa maingay na pista ng mga dambuhalang kulisap.
Nakakabingi ang tingin ng mga dumalong insekto, mula
simula hanggang sa dulo.
Pagapang na ginagambala bawat tradisyon sa mulat na kalakhan.

At sa kasagsagan ng di maubos na boses, magigising ang patay na diwata at aninong maputla.


Muling kikinang ang lipas na ala-ala

1 note

etnikongmonghe:

Sa talukap ng mata mo nakatago ang kasinungalingan,
Katotohanang minsang pinagkait mo sa biktima ng kadiliman,
Nasira ang kinabukasan, mga nilalang na bangketa ang ginagawang tahanan,
na wala pa rin masilungan, patuloy na sumisigaw ng katarungan at nagsimula ng magkanda letse-letse.
Ang mundo ay nawawala na naman sa balanse, dumadami ang bilang ng mga buwitre na lumalapa sa pobre,
at ang tryangulang istruktura ay patuloy na nagiging perpekto, nabubura ang nakagawiang patas na kultura.
Ang tao ay patuloy na umaabuso at lumalagpas sa tinatawag nilang limitasyon sa batas ng tao.
Nararapat lamang na kayong ibaon sa hukay ng buhay, wala ng lamay-lamay,
doon ka na magreklamo at magpaliwanag sa hukay,
kung saan makakasama mo ang dating lupang tinatapakan mo.
At ang uod na uubos at kakain sa laman mo, hanggang ikaw ay maging buto.
Hindi lang ikaw ang nakatuntong dito sa mundo, kaya dapat maging patas ka at maging pareho,
dahil may ibang nilalang na nakamasid sayo, hindi nakikita ng paningin mo.
Nakatago sa kasinungalingang tinakbuhan mo nang ilang beses noon hanggang sa kasalukuyang panahon.
Takot ka sa limitasyon ng tao’t makahon.
Hindi lang ikaw ang nakatuntong dito sa mundo,kaya dapat maging patas ka at maging pareho,
dahil may ibang elementong nakamasid sayo, hindi nakikita ng paningin mo.
Nakatago sa kasinungalingang tinakbuhan mo nang ilang beses noon hanggang sa kasalukuyang panahon.
Takot ka sa limitasyon ng tao’t makahon.
Patuloy na nagbubulag-bulagan ang babaeng nakapiring na may hawak na timbangan.
Nasilaw sa kinang ng bawat perang nakapaloob sa isang maliit na kahon.
Kailangan ng makaahon, mga tinapakan mong isang dekada ng nakabaon.
Sa kapwa mo pinagkait mo ang liwanag ng hustisya sa kanyang panahon.
Ilalagay ko na lang  sa aking mga kamay ang ilaw.
Huwag ka ng umasa sa tagapigbagay dahil matagal na siyang bangkay.
Parang ikaw at ako, aminin mo sa sistemang bulok, buhay na inaanay nagiging marupok.
Mas masarap pa yatang maging lamok na kumakagat sa balat ng tao at nabubuhay sa pagnanakaw ng dugo.

etnikongmonghe:

Sa talukap ng mata mo nakatago ang kasinungalingan,

Katotohanang minsang pinagkait mo sa biktima ng kadiliman,

Nasira ang kinabukasan, mga nilalang na bangketa ang ginagawang tahanan,

na wala pa rin masilungan, patuloy na sumisigaw ng katarungan at nagsimula ng magkanda letse-letse.

Ang mundo ay nawawala na naman sa balanse, dumadami ang bilang ng mga buwitre na lumalapa sa pobre,

at ang tryangulang istruktura ay patuloy na nagiging perpekto, nabubura ang nakagawiang patas na kultura.

Ang tao ay patuloy na umaabuso at lumalagpas sa tinatawag nilang limitasyon sa batas ng tao.

Nararapat lamang na kayong ibaon sa hukay ng buhay, wala ng lamay-lamay,

doon ka na magreklamo at magpaliwanag sa hukay,

kung saan makakasama mo ang dating lupang tinatapakan mo.

At ang uod na uubos at kakain sa laman mo, hanggang ikaw ay maging buto.

Hindi lang ikaw ang nakatuntong dito sa mundo, kaya dapat maging patas ka at maging pareho,

dahil may ibang nilalang na nakamasid sayo, hindi nakikita ng paningin mo.

Nakatago sa kasinungalingang tinakbuhan mo nang ilang beses noon hanggang sa kasalukuyang panahon.

Takot ka sa limitasyon ng tao’t makahon.

Hindi lang ikaw ang nakatuntong dito sa mundo,kaya dapat maging patas ka at maging pareho,

dahil may ibang elementong nakamasid sayo, hindi nakikita ng paningin mo.

Nakatago sa kasinungalingang tinakbuhan mo nang ilang beses noon hanggang sa kasalukuyang panahon.

Takot ka sa limitasyon ng tao’t makahon.

Patuloy na nagbubulag-bulagan ang babaeng nakapiring na may hawak na timbangan.

Nasilaw sa kinang ng bawat perang nakapaloob sa isang maliit na kahon.

Kailangan ng makaahon, mga tinapakan mong isang dekada ng nakabaon.

Sa kapwa mo pinagkait mo ang liwanag ng hustisya sa kanyang panahon.

Ilalagay ko na lang  sa aking mga kamay ang ilaw.

Huwag ka ng umasa sa tagapigbagay dahil matagal na siyang bangkay.

Parang ikaw at ako, aminin mo sa sistemang bulok, buhay na inaanay nagiging marupok.

Mas masarap pa yatang maging lamok na kumakagat sa balat ng tao at nabubuhay sa pagnanakaw ng dugo.

1 note

etnikongmonghe:

Wore what you wanted me to wear You painted my face, you colored my hair Hold me Let me get used to your arms so that I’d long for it when your gone lift me up. then let go…  Watch me fall and suffer Watch me bleed and enjoy as you…  Step on my heart Cuz you know I’d still smile Strangle my neck Cuz I know I’d still laugh I had to dance to every song you had to sing Hoping that I’d get used to the sting Hold me Let me get used to your arms so that I’d long for it when your gone I thought you’d patch my holes but even dug a deeper wound Cuz I’m your puppet… I’m your clown…

etnikongmonghe:

Wore what you wanted me to wear
You painted my face, you colored my hair
Hold me
Let me get used to your arms so that I’d long for it when your gone lift me up. then let go…
Watch me fall and suffer
Watch me bleed and enjoy as you…
Step on my heart
Cuz you know I’d still smile
Strangle my neck
Cuz I know I’d still laugh
I had to dance to every song you had to sing
Hoping that I’d get used to the sting
Hold me
Let me get used to your arms so that I’d long for it when your gone
I thought you’d patch my holes but even dug a deeper wound
Cuz I’m your puppet… I’m your clown…

2 notes

etnikongmonghe:

Division of the masses brought about by each one’s convictions, their arise countless facets to the truth, the people are sundered, reality is obscured, the deceits of organized religion, the emissaries of evil, will twist your faith professing lies, leading you astray different factions are different beliefs, which one is right? there is just on prevailing truth, seek and find it before all is lost and you are led astray bound by conviction misled by lies eternal damnation is far behind open your eyes and lead the blind walk away from the inverted side shove the crucifix up their ass, sign of the cross deceiving the mass hypocrisy is well spoken manipulation truth ones faith is broken.

etnikongmonghe:

Division of the masses brought about by each one’s convictions,
their arise countless facets to the truth,
the people are sundered, reality is obscured,
the deceits of organized religion, the emissaries of evil,
will twist your faith professing lies, leading you astray
different factions are different beliefs, which one is right?
there is just on prevailing truth, seek and find it
before all is lost and you are led astray
bound by conviction misled by lies
eternal damnation is far behind open your eyes and lead the blind
walk away from the inverted side
shove the crucifix up their ass, sign of the cross deceiving the mass
hypocrisy is well spoken manipulation truth ones faith is broken.

1 note

etnikongmonghe:

lets get together and feel alright :D

etnikongmonghe:

lets get together and feel alright :D

1 note

thegirlwithpimples said: ang cute ^____^

salamat..haha ngayon ko lang nabasa to.:)

photographersdirectory:

1 million candlepower spotlight at the top of the guitar. Simple yet very effective technique. This is black and white analog photography softened with a Hoya - Warm filter and drenched in copper tone.
http://trigbysmedia.tumblr.com/

photographersdirectory:

1 million candlepower spotlight at the top of the guitar. Simple yet very effective technique. This is black and white analog photography softened with a Hoya - Warm filter and drenched in copper tone.

http://trigbysmedia.tumblr.com/

56 notes

shyieesdiary:

45 THINGS A GIRL WANTS, BUT WON’T ASK FOR:
1. Touch her waist.2. Actually talk to her.3. Share secrets with her.4. Give her your jacket.5. Kiss her slowly.Are you remembering this?6. Hug her.7. Hold her.8. Laugh with her.9. Invite her somewhere.10. Hangout with her and your friends together.KEEP READING ..11. Smile with her.12. Take pictures with her.13. Pull her onto your lap.14. When she says she loves you more, deny it. Fight back.15. When her friends say “I love her more than you”, deny it. Fight back and hug her tight so she can’t get to her friends. It makes her feel loved.Are you thinking of someone?16. Always hug her and say I love you whenever you see her.17. Kiss her unexpectedly.18. Hug her from behind around the waist.19. Tell her she’s beautiful.20. Tell her the way you feel about her.One last thing you need to do to show her you actually do mean it.21. Open doors for her, walk her to her car - it makes her feel protected, plus it never hurts to act like a gentleman.22. Tell her she’s your everything - only if you mean it.23. If it seems like there is something wrong, ask her - if she denies something being wrong, it means SHE DOESN’T WANT TO TALK ABOUT IT - so just hug her.24. Make her feel loved.25. Kiss her in front of OTHER girls you know!WE MIGHT DENY IT BUT WE ACTUALLY LIKE AND KINDA WANT YOU TO TICKLE US26. Don’t lie to her.27. DON’T cheat on her.28. Take her ANYWHERE she wants.29. Text message or call her in the morning and tell her have a good day at school, and how much you miss her.30. Be there for her whenever she needs you, and even when she doesn’t need you, just be there so she’ll know that she can always count on you.ARE YOU STILL READING THIS? YOU BETTER, BECAUSE IT’S IMPORTANT.31. Hold her close when she’s cold so she can hold you too.32. When you are alone hold her close and kiss her.33. Kiss her on the cheek; (it will give her the hint that you want to kiss her).34. While in the movies, put your arm around her and then she will automatically put her head on your shoulder, then lean in and tilt her chin up and kiss her lightly.35. Don’t ever tell her to leave even jokingly or act like you’re mad. If she’s upset, comfort her.REMEMBER ALL THESE THINGS WHEN YOU ARE WITH HER NEXT ..36. When people diss her, stand up for her.37. Look deep into her eyes and tell her you love her.38. Lay down under the stars and put her head on your chest so she can listen to the steady beat of your heart, link your fingers together while you whisper to her as she rests her eyes and listens to you.39. When walking next to each other grab her hand.40. When you hug her, hold her in your arms as long as possible.MAKE SURE SHE KNOWS SHE’S LOVED.41. Call or text her at night to wish her sweet dreams.42. Comfort her when she cries and wipe away her tears.43. Take her for long walks at night.44. Always remind her how much you love her.45. Sit on top of her and tell her how much you love her and then bend down to her face and kiss her while you’re sitting on her.You’ll never know when she needs just a little more love .. ♥

shyieesdiary:

45 THINGS A GIRL WANTS, BUT WON’T ASK FOR:

1. Touch her waist.
2. Actually talk to her.
3. Share secrets with her.
4. Give her your jacket.
5. Kiss her slowly.

Are you remembering this?
6. Hug her.
7. Hold her.
8. Laugh with her.
9. Invite her somewhere.
10. Hangout with her and your friends together.

KEEP READING ..
11. Smile with her.
12. Take pictures with her.
13. Pull her onto your lap.
14. When she says she loves you more, deny it. Fight back.
15. When her friends say “I love her more than you”, deny it. Fight back and hug her tight so she can’t get to her friends. It makes her feel loved.

Are you thinking of someone?
16. Always hug her and say I love you whenever you see her.
17. Kiss her unexpectedly.
18. Hug her from behind around the waist.
19. Tell her she’s beautiful.
20. Tell her the way you feel about her.

One last thing you need to do to show her you actually do mean it.
21. Open doors for her, walk her to her car - it makes her feel protected, plus it never hurts to act like a gentleman.
22. Tell her she’s your everything - only if you mean it.
23. If it seems like there is something wrong, ask her - if she denies something being wrong, it means SHE DOESN’T WANT TO TALK ABOUT IT - so just hug her.

24. Make her feel loved.
25. Kiss her in front of OTHER girls you know!

WE MIGHT DENY IT BUT WE ACTUALLY LIKE AND KINDA WANT YOU TO TICKLE US
26. Don’t lie to her.
27. DON’T cheat on her.
28. Take her ANYWHERE she wants.
29. Text message or call her in the morning and tell her have a good day at school, and how much you miss her.
30. Be there for her whenever she needs you, and even when she doesn’t need you, just be there so she’ll know that she can always count on you.

ARE YOU STILL READING THIS? YOU BETTER, BECAUSE IT’S IMPORTANT.
31. Hold her close when she’s cold so she can hold you too.
32. When you are alone hold her close and kiss her.
33. Kiss her on the cheek; (it will give her the hint that you want to kiss her).
34. While in the movies, put your arm around her and then she will automatically put her head on your shoulder, then lean in and tilt her chin up and kiss her lightly.

35. Don’t ever tell her to leave even jokingly or act like you’re mad. If she’s upset, comfort her.

REMEMBER ALL THESE THINGS WHEN YOU ARE WITH HER NEXT ..
36. When people diss her, stand up for her.
37. Look deep into her eyes and tell her you love her.
38. Lay down under the stars and put her head on your chest so she can listen to the steady beat of your heart, link your fingers together while you whisper to her as she rests her eyes and listens to you.
39. When walking next to each other grab her hand.
40. When you hug her, hold her in your arms as long as possible.

MAKE SURE SHE KNOWS SHE’S LOVED.
41. Call or text her at night to wish her sweet dreams.
42. Comfort her when she cries and wipe away her tears.
43. Take her for long walks at night.
44. Always remind her how much you love her.
45. Sit on top of her and tell her how much you love her and then bend down to her face and kiss her while you’re sitting on her.

You’ll never know when she needs just a little more love .. ♥

59,186 notes